Oszukano Ci��? A mo��e to Ty jeste�� o nie oskar��ony?

Przestępstwo oszustwa opisano w art. 286 kodeksu karnego, polega ono na takim zachowaniu się sprawcy, który to doprowadzenia inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem, w jeden z dwóch niżej wymienionych sposobów, tj. poprzez wprowadzenie w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Przedmiotowe przestępstwo nie wymaga ustalenia, czy podejmowane przez sprawcę działania charakteryzują się np. szczególnymi, czy też wyrafinowanymi działaniami, bowiem wystarczy tylko ustalenie jakiegokolwiek działania, które może spowodować błędne wyobrażenie o rzeczywistości u osoby rozporządzającej mieniem.

Niekorzystne rozporządzenie mieniem to każdy akt powodujący zmianę w Twoim majątku, zmiana taka musi być jednocześnie niekorzystna. Aby sprawca wypełnił znamiona przestępstwa oszustwa musi zaistnieć związek przyczynowy między zachowaniem się sprawcy, a niekorzystnym rozporządzeniem mieniem przez pokrzywdzonego. Przestępstwo dokonuje się już z momentem choćby wyrażenia żądania korzyści majątkowej.

A może Ciebie oskarżono o to przestępstwo, jak się bronić, najprostszym i najbezpieczniejszym wyjściem jest kontakt z Kancelarią Adwokacką.

Z drugiej strony sam bądź ostrożny, zachowaj rozwagę.

tagi:

oszustwo, przestępstwo, adwokat gliwice, kodeks karny, sprawca, kancelaria adwokacka gliwice