Chcesz adoptowa�� albo przysposobi�� dziecko?

Ograniczeniem wiekowym dla adopcji danej osoby jest nie ukończenie przez nią 18 roku życia. Co do zasady adopcja ma na celu jedynie dobro dziecka, a zatem orzeczenie przysposobienia spowoduje korzystne zmiany w dotychczasowej sytuacji dziecka, gdy zarówno w aspekcie duchowym, jak i materialnym zagwarantowane będzie jego dobro. W tym miejscu należy także wskazać, iż dziecko, które ma być przysposobione, a ma ukończone trzynaście lat, to wówczas potrzebna jest jego zgoda. Co do wymagań stawianych przyszłym rodzicom to jest tu po pierwsze niezbędna pełna zdolność do czynności prawnych oraz osobiste kwalifikacje, czyli takie, które uzasadniają przekonanie, że będą oni należycie wywiązywać się z obowiązków wynikających z adopcji dziecka. Poza powyższym między dzieckiem, a przyszłym rodzicem lub rodzicami powinna istnieć odpowiednia różnica wieku i niezbędna jest tu zgoda naturalnych rodziców, za wyjątkiem jednak sytuacji takich jak: pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej, rodzice są nieznani lub porozumienie z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, wówczas taką zgodę taką się pomija. Polecam się - adwokat Gliwice.