Co warto wiedzieć o przedawnieniu roszczeń?

Ustawowe terminy traktujące na temat przedawnienia roszczeń mają na celu wyważenia interesów wierzyciela i dłużnika. Gdy zachodzi przypadek roszczenia przedawnionego, wówczas dłużnik nie ma już obowiązku spłacić należności na rzecz swego wierzyciela. Z momentem, gdy roszczenie staje się wymagalne rozpoczyna się także bieg jego przedawnienia. Ma tu także znaczenie zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia.
Zgodnie z kodeksem cywilnym, zawieszenie biegu przedawnienia dotyczy:

Przerwanie biegu przedawnienia następuje przez każdą czynność prawną przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, albo przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, a także następuje to przez wszczęcie mediacji. W tym miejscu należy wskazać, iż po każdym przerwaniu przedawnienia – biegnie ono na nowo. Co także istotne jedynie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

Chcesz wiedzieć, czy upłynął termin przedawnienia? Nie masz możliwości lub wiedzy prawnej, aby samemu przeprowadzić analizę dokumentów? Gdy potrzebujesz pomocy w tym zakresie skontaktuj się z moją Kancelarią Adwokacką z Gliwic.