logo adwokatura

Adwokat rodzinny Gliwice

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy traktuje o majątkowych i niemajątkowych stosunkach małżonków, krewnych, a także o zależnościach wynikających z kurateli, opieki i przysposobienia. Odpowiedniemu uregulowaniu podlegają także sprawy dotyczące w szczególności małżeństwa i co za tym dalej idzie prawa i obowiązki małżonków, charakter małżeńskich ustrojów majątkowych, czy też ustanie małżeństwa, separacja, pokrewieństwo oraz stosunki między rodzicami i dziećmi, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny oraz opieka i kuratela. Podstawowe filary, którymi kieruje się ów kodeks to zasada dobra dziecka, monogamii, czy też trwałości małżeństwa.

Adwokat Gliwice alimenty

W dzisiejszych czasach niestety zdarza się nader często, że pomiędzy małżonkami następuje trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, zerwaniu ulegają wówczas więź psychiczna, fizyczna i gospodarcza, w konsekwencji dochodzi wówczas do rozwodu, albo w sprawie o alimenty jeden z rodziców zupełnie nie jest zainteresowany tym, aby łożyć na swe dziecko, albo łożyć na nie w odpowiedniej kwocie. Często też po rozstaniu rodzice nie potrafią dojść do racjonalnego porozumienia, jak chodzi o kontakty z dzieckiem.

Prawo rodzinne Gliwice

Mając na uwadze doświadczenie zawodowe, a także śledząc statystyki dotykające tych materii powszechnie wiadomo, iż są to najczęściej występujące sprawy jakie odbywają się w sądach, które to właśnie rozstrzygają wskazane wyżej problemy na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Z całą pewnością, wyżej przedstawione materie są bardzo obciążające psychicznie dla ludzi znajdujących się w tego rodzaju sytuacjach, zatem, gdy staniesz przed sądem w tego typu sprawie powinnaś/powinieneś rozważyć, czy wobec nieznajomości przepisów prawa, zwykle towarzyszącemu w takiej sytuacji stresowi podołasz samodzielnie bez adwokata. Co w tym miejscu najistotniejsze, niewłaściwie poprowadzona sprawa z zakresu prawa rodzinnego, w efekcie może skutkować poważnymi komplikacjami w życiu rodzinnym.

Mając na uwadze powyższe, w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej w następujących sprawach: o alimenty, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia, sprawy o rozwiązanie małżeństwa (rozwód), separację, o zniesienie separacji, o ustanowienie kuratora dla małoletniego, o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie nieistnienia małżeństwa, o ustalenie ojcostwa, o ustalenie macierzyństwa, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, czy też o zaprzeczenie ojcostwa i zaprzeczenie macierzyństwa.