logo adwokatura

Analiza przepisów zawartych w Kodeksie Karnym Skarbowym prowadzi do następujących, podstawowych wniosków, a to, że zasadniczym przedmiotem ochrony są finanse Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego i państw wchodzących w skład Wspólnoty Europejskiej. Rozróżnia się cztery klasy przestępstw i wykroczeń skarbowych, tj. przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, przeciwko obrotowi dewizowemu i przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych. Ponadto uregulowaniom rzeczonego kodeksu podlega charakter ponoszenia odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, bowiem to od wielkość należności, która została uszczuplona, bądź narażona na uszczuplenie ma najczęściej w katalogu z okolicznościami cywilnoprawnymi właśnie podstawowe znaczenie jak chodzi o odmienności, czy mamy do czynienie z przestępstwem, czy też z wykroczeniem skarbowym.

Gdy zatem to właśnie Tobie postawiono trafny lub nie zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, otrzymałaś/otrzymałeś wezwanie na przesłuchanie, a przedtem wdałaś/wdałeś się w spór np. z urzędem skarbowym, który to np. postanowił zakwestionować wystawioną przez Ciebie fakturę VAT, za przecież oczywiście wykonaną usługę, czy też błędnie odprowadzono jeden z podatków w niższej wysokości, albo Twoja księgowość była prowadzona nierzetelnie lub wadliwie to należy mieć świadomość, że przysługują Ci podobne uprawnienia jak w procesie karnym. W postępowaniu karno- skarbowym należy udowodnić Ci winę, a przede wszystkim do skazania za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe warunkiem koniecznym jest wykazanie, że zostały wypełnione absolutnie wszystkie znamiona czynu zabronionego, a nie tylko niektóre lub jedno. Stopień skomplikowania postępowania karno – skarbowego, nieznajomość przepisów prawa oraz, co oczywiste zwykle towarzyszący w takiej sytuacji stres komplikuje efektywną samodzielną obronę. A co przecież najistotniejsze, niewłaściwie poprowadzona tego rodzaju sprawa, w efekcie może skutkować poważnymi komplikacjami, nie tylko w życiu rodzinnym, ale w konsekwencji także w życiu zawodowym.

Mając na uwadze powyższe, zaangażowanie adwokata do sprawy, w dalszej kolejności jego wiedza, doświadczenie i wsparcie w takiej sytuacji są dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem, bowiem adwokat posiada nie tylko wiedzę teoretyczną ale także praktyczną, aby uchronić Cię nie tylko od sankcji finansowych ale przede wszystkim też karnych.

W aspekcie zdobytych doświadczeń, a w szczególności w spektrum zainteresowań Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróg znajdują się w szczególności sprawy o: uchylanie się od obowiązku podatkowego, nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowych, oszustw podatkowych, przemytu i oszustw celnych, usunięcia towaru spod dozoru celnego, wyłudzenia podatku VAT, czy też działania na szkodę spółki.