Głośne na całą Polskę sprawy karne prowadzone przez adwokata Tomasza Piróg w Kancelarii Adwokackiej w Gliwicach

POZNAJ NAS

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe, cywilne oraz rodzinne. Wieloletnie doświadczenie w głośnych, na całą Polskę, sprawach jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji prawniczych moich oraz mojego zespołu.

adwokat tomasz piróg gliwice
Tomasz Piróg
ADWOKAT

Nazywam się Tomasz Piróg i wykonuję zawód adwokata. W trakcie odbywania aplikacji miałem możliwość nabyć doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych, a także w sądzie. Zatem, gdy już samodzielnie rozpocząłem prowadzić własną kancelarię adwokacką mogłem wykorzystać zdobyte wcześniej doświadczenie. Jak się szybko okazało, nieocenione i niebagatelne, nie tylko teoretyczne ale i praktyczne, zarówno z punktu widzenia obrońcy, pełnomocnika, w szczególności, co do sposobu działania sądów, czy prokuratur.

Przez ostatnie lata zajmowałem się głównie świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego, jednakże aktualnie, w praktyce pochłaniają mnie w szczególności sprawy karne oraz sprawy karno-skarbowe. Zatem aktualnie śmiem twierdzić, iż z zamiłowania jestem karnistą.

Dziś jako adwokat z Gliwic posiadam ogromną satysfakcję, bowiem śmiało mogę powiedzieć, iż czuję się spełniony zawodowo, gdyż wielokrotnie brałem udział w głośnych sprawach karnych, które to budziły żywe zainteresowanie mediów i opinii publicznej, dzięki czemu, jak sądzę posiadam zaufanie wielu moich byłych jak i aktualnych klientów. W spektrum moich szczególnych zainteresowań z zakresu prawa karnego wchodzą te, które dotyczą obrotu substancjami niedozwolonymi (wytwarzanie, posiadanie, handel narkotykami, etc.), wyłudzeń podatku VAT, prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, oszustw, czy też postępowań o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie i wiele, wiele innych.

W imieniu swoim oraz moich współpracowników zapraszam do kontaktu z Kancelarią osoby, którym niezbędna jest pomoc adwokata.

Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Prawo, o specjalizacji karnistycznej. Z zamiłowania karnista. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych Mecenas Kamila Pławiak może pełnić funkcję obrońcy w postępowaniach karnych i karno-skarbowych, z uwagi na fakt, iż nie pozostaje w stosunku zatrudnienia. Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Pławiak NIP 7542955182 prowadzi stałą obsługę Kancelarii Adwokackiej adwokata Tomasz Piróg i w ramach pełnomocnictwa substytucyjnego i upoważnienia do obrony obsługuje klientów Kancelarii Adwokackiej adwokata Tomasz Piróg.

Wielokrotnie brała udział w medialnych sprawach karnych, prowadząc aktywną obronę, dzięki czemu zyskała zaufanie klientów. Nadto prowadzi kompleksową obsługę prawną spraw związanych z umowami kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo rodzinne, zwłaszcza postępowania rozwodowe, o podział majątku wspólnego, jak również postępowania prowadzone na podstawie Konwencji Haskiej dot. uprowadzenia dziecka.

Przykłada dużą wagę do zdobywania nowej wiedzy, regularnie uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

radca prawny kamila pławiak z gliwic
radca prawny z gliwic
Małgorzata Wiśniewska
RADCA PRAWNY

Absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Gospodarczego. Ukończyła kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobyła zarówno w pracy w kancelarii, jak i współpracując z organami administracji publicznej oraz w obsłudze spółek prawa handlowego.

Z pasją i zaangażowaniem przystępuje do każdej z prowadzonych sprawach. Dążąc do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności na bieżąco uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach.

Aleksander Gałuszka
APLIKANT RADCOWSKI

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2019 roku broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa spadkowego w katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

W styczniu 2020 roku rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróg w Gliwicach pracuje od lipca 2020 roku. W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego i karnego.

Biegle włada językiem angielskim.

aplikant gliwice
adwokat tomasz piróg gliwice
Tomasz Piróg
ADWOKAT

Mam ogromną przyjemność powitać Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii Adwokackiej.

Nazywam się Tomasz Piróg i wykonuję zawód adwokata. W trakcie odbywania aplikacji miałem możliwość nabyć doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych, a także w sądzie. Zatem, gdy już samodzielnie rozpocząłem prowadzić własną kancelarię adwokacką mogłem wykorzystać zdobyte wcześniej doświadczenie. Jak się szybko okazało, nieocenione i niebagatelne, nie tylko teoretyczne ale i praktyczne, zarówno z punktu widzenia obrońcy, pełnomocnika, w szczególności, co do sposobu działania sądów, czy prokuratur.

Przez ostatnie lata zajmowałem się głównie świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego, jednakże aktualnie, w praktyce pochłaniają mnie w szczególności sprawy karne oraz sprawy karno-skarbowe. Zatem aktualnie śmiem twierdzić, iż z zamiłowania jestem karnistą.

Dziś jako adwokat z Gliwic posiadam ogromną satysfakcję, bowiem śmiało mogę powiedzieć, iż czuję się spełniony zawodowo, gdyż wielokrotnie brałem udział w głośnych sprawach karnych, które to budziły żywe zainteresowanie mediów i opinii publicznej, dzięki czemu, jak sądzę posiadam zaufanie wielu moich byłych jak i aktualnych klientów. W spektrum moich szczególnych zainteresowań z zakresu prawa karnego wchodzą te, które dotyczą obrotu substancjami niedozwolonymi (wytwarzanie, posiadanie, handel narkotykami, etc.), wyłudzeń podatku VAT, prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, oszustw, czy też postępowań o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie i wiele, wiele innych.

W imieniu swoim oraz moich współpracowników zapraszam do kontaktu z Kancelarią osoby, którym niezbędna jest pomoc adwokata.

radca prawny kamila pławiak gliwice
Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Prawo, o specjalizacji karnistycznej. Z zamiłowania karnista. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych Mecenas Kamila Pławiak może pełnić funkcję obrońcy w postępowaniach karnych i karno-skarbowych, z uwagi na fakt, iż nie pozostaje w stosunku zatrudnienia. Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Pławiak NIP 7542955182 prowadzi stałą obsługę Kancelarii Adwokackiej adwokata Tomasz Piróg i w ramach pełnomocnictwa substytucyjnego i upoważnienia do obrony obsługuje klientów Kancelarii Adwokackiej adwokata Tomasz Piróg.

Wielokrotnie brała udział w medialnych sprawach karnych, prowadząc aktywną obronę, dzięki czemu zyskała zaufanie klientów. Nadto prowadzi kompleksową obsługę prawną spraw związanych z umowami kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo rodzinne, zwłaszcza postępowania rozwodowe, o podział majątku wspólnego, jak również postępowania prowadzone na podstawie Konwencji Haskiej dot. uprowadzenia dziecka.

Przykłada dużą wagę do zdobywania nowej wiedzy, regularnie uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

radca prawny z gliwic
Małgorzata Wiśniewska
RADCA PRAWNY

Absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Gospodarczego. Ukończyła kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobyła zarówno w pracy w kancelarii, jak i współpracując z organami administracji publicznej oraz w obsłudze spółek prawa handlowego.

Z pasją i zaangażowaniem przystępuje do każdej z prowadzonych sprawach. Dążąc do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności na bieżąco uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach.

aplikant gliwice
Aleksander Gałuszka
APLIKANT RADCOWSKI

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2019 roku broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa spadkowego w katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

W styczniu 2020 roku rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Kancelarii Adwokackiej w Gliwicach pracuje od lipca 2020 roku. W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego i karnego.

Biegle włada językiem angielskim.

aplikant arletta
Arletta Gosławska
APLIKANT ADWOKACKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Opolskiego. Aplikację adwokacką odbywa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gliwicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując i praktykując już na etapie studiów prawniczych, w Sądach oraz Kancelariach adwokackich i radcowskich. W szczególności interesuje się prawem rodzinnym i prawem karnym. Aktywnie bierze udział w szkoleniach i konferencjach naukowych celem samodoskonalenia i pozyskiwania dodatkowych umiejętności.

W Kancelarii zdobywa cenne doświadczenie zawodowe, które w przyszłości będzie mogła wykorzystać w pracy jako profesjonalny pełnomocnik.

KONTAKT Z NASZĄ KANCELARIĄ ADWOKACKĄ

Al. Wojciecha Korfantego 25
44-100 Gliwice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. kom. 791 610 775

sekretariat@adwokat-gliwice.biz

Dane dodatkowe:
NIP 754-194-40-12

Nr konta bankowego:
IBAN: 50 1140 2017 0000 4602 1301 8021

kod BIC/Swift: BREXPLPWMBK

Nr konta walutowego:
73 1600 1462 1081 9700 8000 0011
kod Swift: PPABPLPKXXX

Al. Wojciecha Korfantego 25
44-100 Gliwice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. kom. 791 610 775

sekretariat@adwokat-gliwice.biz

Dane dodatkowe:
NIP 754-194-40-12

Nr konta bankowego:
IBAN: 50 1140 2017 0000 4602 1301 8021
kod BIC/Swift: BREXPLPWMBK

Nr konta walutowego:
73 1600 1462 1081 9700 8000 0011
kod Swift: PPABPLPKXXX

 

Adwokat Gliwice - zespół doświadczonych prawników z Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróg, specjalizuje się w prawie karnym

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.