logo adwokatura
Głośne na całą Polskę sprawy karne prowadzone przez adwokata Tomasza Piróg w Kancelarii Adwokackiej w Gliwicach
Moja kancelaria adwokacka prowadzi usługi prawne w Gliwicach w sprawach karnych, karno-skarbowych, cywilnych oraz rodzinnych. Wieloletnie doświadczenie w głośnych, na całą Polskę, sprawach karnych i nie tylko – jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji prawniczych moich oraz mojego zespołu prawników z Gliwic.

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróga w Gliwicach przede wszystkim koncentrują się na pomocy prawnej w sprawach karnych i to na każdym etapie, od postępowania przygotowawczego (prokuratura), po obronę lub reprezentację klientów przed sądami. Z powodzeniem reprezentujemy osoby poszukiwane Europejskim Nakazem Aresztowania, listem gończym w Polsce i za granicą. W aspekcie zdobytych doświadczeń, a w szczególności w spektrum zainteresowań Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróga znajdują się w szczególności sprawy karne w Gliwicach – przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu, przestępstwa związane z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstwa komunikacyjne, sprawy dotyczące błędów lekarskich oraz przestępstwa o charakterze gospodarczym. Dowiedz się więcej Adwokat prawo karne Gliwice.

Nasz zespół prawników w Gliwicach

adwokat tomasz piróg gliwice
Tomasz Piróg
ADWOKAT

Dzień dobry, nazywam się Tomasz Piróg i jestem doświadczonym adwokatem w Gliwicach. Na początku mojej drogi zawodowej, a zatem w trakcie odbywania aplikacji miałem wyjątkową możliwość i szczęście nabyć doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych, a także w sądzie. Wobec tego, gdy już uzyskałem uprawnienia zawodowe i samodzielnie rozpocząłem prowadzić własną kancelarię adwokacką w Gliwicach, mogłem wykorzystać zdobyte wcześniej kompetencje, wprawę, umiejętności i obycie, a to zarówno z punktu widzenia obrońcy, czy pełnomocnika, w szczególności, co do sposobu działania sądów, prokuratur oraz Policji.

Dotychczas, w swej codziennej praktyce jako adwokat zajmowałem się głównie świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Jednakże po latach wykonywania zawodu skoncentrowałam się na tym, co najbardziej lubię i gdzie zdobyłem najwięcej doświadczenia, czyli prawie karnym, oraz prawie karno- skarbowym. Nadto. konsekwentnie, od lat poszerzam swą wiedzę prawniczą uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych traktujących o prawie karnym i prawie karnym – skarbowym. W tym miejscu z nieukrywaną dumą wskazuję, że wielokrotnie, jako obrońca brałem udział w głośnych sprawach karnych, które to budziły żywe zainteresowanie mediów i opinii publicznej, dzięki czemu, jak sądzę zdobyłem zaufanie wielu moich byłych jak i aktualnych klientów. W spektrum moich szczególnych zainteresowań z zakresu prawa karnego wchodzą te, które dotyczą obrotu substancjami niedozwolonymi (wytwarzanie, posiadanie, handel narkotykami, etc.), wyłudzeń podatku VAT, prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, oszustw, czy też postępowań o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie i wiele, wiele innych.

W imieniu swoim oraz moich współpracowników zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Gliwicach, osoby, którym niezbędna jest pomoc adwokata. Doświadczenia wynikające z przebiegu setek zakończonych postępowań karnych prowadzą mnie do głębokiego przekonania, że każda sprawa jest inna, bo za każdą z nich stoi inny człowiek i jego los, a skoro dotychczas z powodzeniem powierzyło mi go tak wiele osób, to wierzę, że zasady, które wyznaję, a także sposób pracy wzbudziły zaufanie moich klientów.

Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Mecenas Kamila Pławiak ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo - specjalność karnistyczna. Obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych - nr wpisu na listę radców prawnych OP-1456. W ramach pełnomocnictwa substytucyjnego i upoważnienia do obrony obsługuje klientów Kancelarii Adwokackiej adwokata Tomasza Piróg w Gliwicach.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, rodzinnych oraz karnych. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym oraz przestępczości zorganizowanej. Na bieżąco udoskonalona swoją wiedzę prawniczą, aby świadczyć jak najwyższa jakość usług prawniczych, w szczególności z zakresu obrony w procesie karnym tudzież karno skarbowym. W 2022 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego, które były prowadzone w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo rodzinne, zwłaszcza postępowania rozwodowe, o podział majątku wspólnego, jak również postępowania prowadzone na podstawie Konwencji Haskiej dot. uprowadzenia dziecka.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamili Pławiak stale wspólpracuje z Kancelarią Adwokata Tomasza Piróg. W ramach kooperacji obsługuje klientów z zakresu wszystkich usług prawnych oferowanych przez Kancelarię Adwokacką.

radca prawny kamila pławiak z gliwic
aplikant gliwice
Ewa Ziobro
APLIKANT ADWOKACKI

Jestem absolwentką prawa, które ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posiadam bogate doświadczenie zawodowe, które zdobyłam pracując w administracji samorządowej. Byłam długoletnim pracownikiem Urzędu Gminy w Bojszowach, gdzie zajmowałam sprawami z zakresu nieruchomości i architektury (głównie sprzedażą nieruchomości gminnych, podziałami, odszkodowaniami oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy). Przez wiele lat piastowałam stanowisko Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej.

Ponadto zdobyłam doświadczenie zawodowe pracując w sądownictwie, jak również renomowanych kancelariach adwokackich, pracując tam jako prawnik, a następnie aplikant.

Moje doświadczenie zawodowe wykorzystuje na codzień w pracy w Kancelarii Tomasza Piróg. Powierzone mi obowiązki wykonuje z pełnym zaangażowaniem oraz skrupulatnością, a przede wszystkim z troską o dobro Klienta. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym oraz karnym, gdzie występuję w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Prywatnie jestem miłośniczką podróży oraz sportu.

Ewelina Kunat-Kaczmarzyk
APLIKANT ADWOKACKI, KIEROWNIK SEKRETARIATU

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła pracę magisterską pt. ”Umowa zrzeczenia się dziedziczenia” w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierownictwem dr hab. prof. UŚ Wojciecha Klyty.

Doświadczenie zawodowe zdobywa już od początku studiów prawniczych, wykonując czynności w kancelariach adwokackich oraz radcowskich początkowo jako sekretarz, a następnie jako asystent prawny.

Z Kancelarią Adwokata Tomasza Piróg współpracuje od lutego 2022 r. Interesuję się głównie tematyką prawa spadkowego. W praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego, jak również prawa cywilnego.

Od wielu lat jest pasjonatką gier komputerowych. Pozostały wolny czas spędza na spacerach ze swoimi trzema psami.

aplikant adwokacki z gliwic
aplikant gliwice
Magdalena Tomża
APLIKANT ADWOKACKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła studia w 2020 r., broniąc pracy magisterskiej z zakresu ochrony własności intelektualnej w katedrze Prawa Prywatnego pt. „Remiks, Mash-up, Re-edit jako szczególne rodzaje utworów zależnych” pod kierownictwem dr hab. Prof. UO Piotra Steca.

Podczas studiów aktywnie uczestniczyła w kołach naukowych traktujących o prawach autorskich, jak również pełniła dwukrotnie funkcję Wiceprezesa ds. Seminariów i Konferencji ELSA Opole. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując jako sekretarz w Sądzie Rejonowym w Pszczynie, a następnie w Kancelarii Adwokackiej. 

Począwszy od stycznia 2024 r., jest związana z Kancelarią Adwokacką Tomasz Piróg. Z uwagi na umiejętność wsłuchania się i zrozumienia potrzeb drugiej osoby doskonale radzi sobie w sprawach rodzinnych, z przyjemnością podejmuje się również pracy w spraw karnych.

W kręgu jej zainteresowań pozostaje szeroko rozumiana tematyka związana z postępowaniem w sprawach wobec nieletnich.

Tomasz Lysik
APLIKANT ADWOKACKI

Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które ukończył w 2022 roku, broniąc pracy magisterskiej pt. "Zasady implementacji norm trybunałów hybrydowych i doraźnych na przykładzie Sądu Specjalnego dla Sierra Leone" u prof. dr hab. Barbary Mikołajczyk.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał już w okresie studiów, w kancelariach w Katowicach, Tarnowskich Górach oraz Bytomiu. Od 2024 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach.

W Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróg pracuje od stycznia 2024 roku specjalizując się w sprawach z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego gospodarczego, przygotowując projekty pism procesowych oraz zastępując Klientów przed Sądami, urzędami oraz organami.

Prywatnie interesuje się międzynarodowym prawem karnym oraz tematyką zorganizowanych grup przestępczych w Polsce i na świecie. W wolnym czasie trenuje boks oraz sporty siłowe.

aplikant adwokacki z gliwic
adwokat tomasz piróg gliwice
Tomasz Piróg
ADWOKAT

Dzień dobry, nazywam się Tomasz Piróg, wykonuję zawód adwokata w Gliwicach. Na początku mojej drogi zawodowej, a zatem w trakcie odbywania aplikacji miałem wyjątkową możliwość i szczęście nabyć doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych, a także w sądzie. Wobec tego, gdy już uzyskałem uprawnienia zawodowe i samodzielnie rozpocząłem prowadzić własną kancelarię adwokacką mogłem wykorzystać zdobyte wcześniej kompetencje, wprawę, umiejętności i obycie, a to zarówno z punktu widzenia obrońcy, czy pełnomocnika, w szczególności, co do sposobu działania sądów, prokuratur oraz Policji.

Dotychczas, w swej codziennej praktyce jako adwokat zajmowałem się głównie świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Jednakże po latach wykonywania zawodu skoncentrowałam się na tym, co najbardziej lubię i gdzie zdobyłem najwięcej doświadczenia, czyli prawie karnym, oraz prawie karno- skarbowym. Nadto. konsekwentnie, od lat poszerzam swą wiedzę prawniczą uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych traktujących o prawie karnym i prawie karnym – skarbowym. W tym miejscu z nieukrywaną dumą wskazuję, że wielokrotnie, jako obrońca brałem udział w głośnych sprawach karnych, które to budziły żywe zainteresowanie mediów i opinii publicznej, dzięki czemu, jak sądzę zdobyłem zaufanie wielu moich byłych jak i aktualnych klientów. W spektrum moich szczególnych zainteresowań z zakresu prawa karnego wchodzą te, które dotyczą obrotu substancjami niedozwolonymi (wytwarzanie, posiadanie, handel narkotykami, etc.), wyłudzeń podatku VAT, prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, oszustw, czy też postępowań o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie i wiele, wiele innych.

W imieniu swoim oraz moich współpracowników zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką osoby, którym niezbędna jest pomoc adwokata. Doświadczenia wynikające z przebiegu setek zakończonych postępowań karnych prowadzą mnie do głębokiego przekonania, że każda sprawa jest inna, bo za każdą z nich stoi inny człowiek i jego los, a skoro dotychczas z powodzeniem powierzyło mi go tak wiele osób, to wierzę, że zasady, które wyznaję, a także sposób pracy wzbudziły zaufanie moich klientów.

radca prawny kamila pławiak gliwice
Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Mecenas Kamila Pławiak ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo - specjalność karnistyczna. Obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych - nr wpisu na listę radców prawnych OP-1456. W ramach pełnomocnictwa substytucyjnego i upoważnienia do obrony obsługuje klientów Kancelarii Adwokackiej adwokata Tomasza Piróg w Gliwicach.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, rodzinnych oraz karnych. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym oraz przestępczości zorganizowanej. Na bieżąco udoskonalona swoją wiedzę prawniczą, aby świadczyć jak najwyższa jakość usług prawniczych, w szczególności z zakresu obrony w procesie karnym tudzież karno skarbowym. W 2022 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego, które były prowadzone w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo rodzinne, zwłaszcza postępowania rozwodowe, o podział majątku wspólnego, jak również postępowania prowadzone na podstawie Konwencji Haskiej dot. uprowadzenia dziecka.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamili Pławiak stale wspólpracuje z Kancelarią Adwokata Tomasza Piróg. W ramach kooperacji obsługuje klientów z zakresu wszystkich usług prawnych oferowanych przez Kancelarię Adwokacką.

aplikant gliwice
Ewa Ziobro
APLIKANT ADWOKACKI

Jestem absolwentką prawa, które ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posiadam bogate doświadczenie zawodowe, które zdobyłam pracując w administracji samorządowej. Byłam długoletnim pracownikiem Urzędu Gminy w Bojszowach, gdzie zajmowałam sprawami z zakresu nieruchomości i architektury (głównie sprzedażą nieruchomości gminnych, podziałami, odszkodowaniami oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy). Przez wiele lat piastowałam stanowisko Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej.

Ponadto zdobyłam doświadczenie zawodowe pracując w sądownictwie, jak również renomowanych kancelariach adwokackich, pracując tam jako prawnik, a następnie aplikant.

Moje doświadczenie zawodowe wykorzystuje na codzień w pracy w Kancelarii Tomasza Piróg. Powierzone mi obowiązki wykonuje z pełnym zaangażowaniem oraz skrupulatnością, a przede wszystkim z troską o dobro Klienta. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym oraz karnym, gdzie występuję w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Prywatnie jestem miłośniczką podróży oraz sportu.

aplikant adwokacki z gliwic
Ewelina Kunat-Kaczmarzyk
APLIKANT ADWOKACKI, KIEROWNIK SEKRETARIATU

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła pracę magisterską pt. ”Umowa zrzeczenia się dziedziczenia” w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierownictwem dr hab. prof. UŚ Wojciecha Klyty.

Doświadczenie zawodowe zdobywa już od początku studiów prawniczych, wykonując czynności w kancelariach adwokackich oraz radcowskich początkowo jako sekretarz, a następnie jako asystent prawny.

Z Kancelarią Adwokata Tomasza Piróg współpracuje od lutego 2022 r. Interesuję się głównie tematyką prawa spadkowego. W praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego, jak również prawa cywilnego.

Od wielu lat jest pasjonatką gier komputerowych. Pozostały wolny czas spędza na spacerach ze swoimi trzema psami.

aplikant adwokacki z gliwic
Magdalena Tomża
APLIKANT ADWOKACKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła studia w 2020 r., broniąc pracy magisterskiej z zakresu ochrony własności intelektualnej w katedrze Prawa Prywatnego pt. „Remiks, Mash-up, Re-edit jako szczególne rodzaje utworów zależnych” pod kierownictwem dr hab. Prof. UO Piotra Steca.

Podczas studiów aktywnie uczestniczyła w kołach naukowych traktujących o prawach autorskich, jak również pełniła dwukrotnie funkcję Wiceprezesa ds. Seminariów i Konferencji ELSA Opole. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując jako sekretarz w Sądzie Rejonowym w Pszczynie, a następnie w Kancelarii Adwokackiej. 

Począwszy od stycznia 2024 r., jest związana z Kancelarią Adwokacką Tomasz Piróg. Z uwagi na umiejętność wsłuchania się i zrozumienia potrzeb drugiej osoby doskonale radzi sobie w sprawach rodzinnych, z przyjemnością podejmuje się również pracy w spraw karnych.

W kręgu jej zainteresowań pozostaje szeroko rozumiana tematyka związana z postępowaniem w sprawach wobec nieletnich.

aplikant adwokacki z gliwic
Tomasz Lysik
APLIKANT ADWOKACKI

Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które ukończył w 2022 roku, broniąc pracy magisterskiej pt. "Zasady implementacji norm trybunałów hybrydowych i doraźnych na przykładzie Sądu Specjalnego dla Sierra Leone" u prof. dr hab. Barbary Mikołajczyk.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał już w okresie studiów, w kancelariach w Katowicach, Tarnowskich Górach oraz Bytomiu. Od 2024 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach.

W Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróg pracuje od stycznia 2024 roku specjalizując się w sprawach z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego gospodarczego, przygotowując projekty pism procesowych oraz zastępując Klientów przed Sądami, urzędami oraz organami.

Prywatnie interesuje się międzynarodowym prawem karnym oraz tematyką zorganizowanych grup przestępczych w Polsce i na świecie. W wolnym czasie trenuje boks oraz sporty siłowe.

KONTAKT Z NASZĄ KANCELARIĄ ADWOKACKĄ W GLIWICACH

ul. Siemińskiego 18-20/lok. 44
44-100 Gliwice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. kom. 791 610 775

tel. 32 307 44 60

sekretariat@adwokat-gliwice.biz

Dane dodatkowe:
NIP 754-194-40-12

Nr konta bankowego:
IBAN: 50 1140 2017 0000 4602 1301 8021

kod BIC/Swift: BREXPLPWMBK

Nr konta walutowego:
73 1600 1462 1081 9700 8000 0011
kod Swift: PPABPLPKXXX

Zapraszamy do skorzystanie z poniższego formularza osobom nieposiadającym adresu e-mail, a kontakt z kancelarią adwokata Tomasza Piróg w Gliwicach telefoniczny nie jest możliwy po za godzinami pracy.
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Rodzaj sprawy
Wiadomość

ul. Siemińskiego 18-20/lok. 44
44-100 Gliwice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. kom. 791 610 775

tel. 32 307 44 60

sekretariat@adwokat-gliwice.biz

Dane dodatkowe:
NIP 754-194-40-12

Nr konta bankowego:
IBAN: 50 1140 2017 0000 4602 1301 8021
kod BIC/Swift: BREXPLPWMBK

Nr konta walutowego:
73 1600 1462 1081 9700 8000 0011
kod Swift: PPABPLPKXXX

Zapraszamy do skorzystanie z poniższego formularza osobom nieposiadającym adresu e-mail, a kontakt z kancelarią adwokata Tomasza Piróg w Gliwicach telefoniczny nie jest możliwy po za godzinami pracy.
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Rodzaj sprawy
Wiadomość


Adwokat Gliwice

Należy wskazać, iż adwokaci w Gliwicach są oczywiście różni, tak jak inny jest każdy człowiek wykonujący jakikolwiek zawód. Adwokat oraz prawnik powinien specjalizować się w konkretnej dziedzinie lub dziedzinach prawa, ponadto adwokaci mają różne style zachowania na sali sądowej i, co oczywiste ostatecznie z różnym skutkiem reprezentują swoich klientów. Jak wybrać adwokata w Gliwicach, który będzie naszym obrońcą lub pełnomocnikiem?


Prawnik Gliwice

Kompetencje – podstawową sprawą jest dziedzina prawa, w której specjalizuje się adwokat, albowiem prawo jest niezmiernie rozległym obszarem wiedzy. Zawód ten jest bardzo wymagający, do jego wykonywania nie wystarczy posiadana wiedza teoretyczna, ale konieczne jest też doświadczenie i opanowanie. Aby znaleźć odpowiedniego i doświadczonego adwokata (np. specjalizującego się w sprawach karnych w Gliwicach) – warto rozejrzeć się w Internecie. Doświadczony adwokat w Gliwicach będzie miał dobre opinie, zamieści na swojej stronie informacje o swojej działalności, czy też dokonaniach. Reasumując, warto pamiętać o tym, że nie ma adwokata, który zna się na wszystkim, a adwokat, który twierdzi, że jest w stanie poprowadzić każdą sprawę, z całą pewnością nie jest godny zaufania. Ponadto adwokat powinien wiedzieć, że każde jego działanie powinno być ukierunkowane na konkretny cel. Mając takie założenie, będzie on działał w taki sposób, aby doprowadzić do korzystnego dla klienta rozwiązania jego sprawy.

Dyskrecja – wiąże się z tajemnicą zawodową, którą objęty jest adwokat, czyli wszelkie informacje, które wyjawia mu klient, pozostają między nimi na zawsze. Tak buduje się zaufanie, pewność, że adwokat będzie działał wyłącznie na korzyść swojego klienta.

Profesjonalizm – immanentnie ma związek z niezależnością działania adwokata. Nie może on pozostawać pod wpływem osób trzecich, zatem może działać jedynie tylko na korzyść swojego klienta. W dalszej kolejności w wykonywaniu tego zawodu niezbędna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i utrzymywania dobrych relacji oraz empatia, która pozwoli adwokatowi wczuć się w położenie klienta.


Kancelaria adwokacka w Gliwicach

Mając powyższe na uwadze, jeżeli Państwo zweryfikują adwokata od spraw karnych w Gliwicach, na podstawie przedstawionych wyżej informacji, zyskujecie niemal pewność, że jest on godny zaufania. Gliwiczanie docenili już przymioty adwokata Tomasza Piróg oraz współpracujących z nim adwokatów w Gliwicach i radców prawnych, tu w szczególności Mecenas Kamili Pławiak, specjalizujących się w szczególności w prawie karnym, prawie karno – skarbowym, prawie karnym wykonawczym oraz prawie rodzinnym.

Adwokat Tomasz Piróg i Mecenas Kamila Pławiak od lat świadczą swoje usługi z dużym oddaniem i zaangażowaniem, wykonując swoją pracę z pasją i zdobywając ciągle nowe kwalifikacje, poszerzając swoje kompetencje, o czym przekonać się można choćby w zamieszczonych na stronie artykułach o prowadzonych przez nich sprawach karnych na terenie miasta Gliwice i okolicach.

 

Adwokat Gliwice - to zespół doświadczonych prawników z Kancelarii Adwokackiej w Gliwicach prowadzonej przez Tomasza Piróga, która specjalizuje się w prawie karnym w Gliwicach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.