Głośne na całą Polskę sprawy karne prowadzone przez adwokata Tomasza Piróg w Kancelarii Adwokackiej w Gliwicach

Adwokat Gliwice

Moja kancelaria adwokacka prowadzi usługi prawne w Gliwicach w sprawach karnych, karno-skarbowych, cywilnych oraz rodzinnych. Wieloletnie doświadczenie w głośnych, na całą Polskę, sprawach karnych i nie tylko – jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji prawniczych moich oraz mojego zespołu prawników z Gliwic.

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróga w Gliwicach przede wszystkim koncentrują się na pomocy prawnej w sprawach karnych i to na każdym etapie, od postępowania przygotowawczego (prokuratura), po obronę lub reprezentację klientów przed sądami. Z powodzeniem reprezentujemy osoby poszukiwane Europejskim Nakazem Aresztowania, listem gończym w Polsce i za granicą. W aspekcie zdobytych doświadczeń, a w szczególności w spektrum zainteresowań Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróga znajdują się w szczególności sprawy karne w Gliwicach – przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu, przestępstwa związane z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstwa komunikacyjne, sprawy dotyczące błędów lekarskich oraz przestępstwa o charakterze gospodarczym. Dowiedz się więcej Adwokat prawo karne Gliwice.

Podstawowym celem przepisów prawa karnego wykonawczego jest regulacja procedur, według których mają być wykonywane orzeczenia sądów. Przepisy prawa karnego wykonawczego stosuje się do wykonywania orzeczeń… czytaj dalej o prawie karnym wykonawczym.

W aspekcie zdobytych dotąd doświadczeń, w szczególnym spektrum zW aspekcie zdobytych dotąd doświadczeń, w szczególnym spektrum zainteresowań Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróg znajdują się sprawy z dziedziny prawa karno-skarbowego takie jak… czytaj więcej o prawie karno-skarbowym.

Prawo rodzinne to bardzo delikatny obszar, bowiem zwykle dotyka osób Nam najbliższych, oferujemy w tym zakresie szeroki zakres usług prawnych… czytaj więcej o prawie rodzinnym.

Prawo cywilne reguluje wiele dziedzin życia, stąd naturalnym jest, iż w życiu każdego człowieka mogą pojawić się sytuacje, kiedy trzeba skorzystać z fachowej pomocy prawnej… czytaj więcej o prawie cywilnym.

Adwokaci i Prawnicy z Gliwic

adwokat tomasz piróg gliwice
Tomasz Piróg
ADWOKAT

Dzień dobry, nazywam się Tomasz Piróg i jestem doświadczonym adwokatem w Gliwicach. Na początku mojej drogi zawodowej, a zatem w trakcie odbywania aplikacji miałem wyjątkową możliwość i szczęście nabyć doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych, a także w sądzie. Wobec tego, gdy już uzyskałem uprawnienia zawodowe i samodzielnie rozpocząłem prowadzić własną kancelarię adwokacką w Gliwicach, mogłem wykorzystać zdobyte wcześniej kompetencje, wprawę, umiejętności i obycie, a to zarówno z punktu widzenia obrońcy, czy pełnomocnika, w szczególności, co do sposobu działania sądów, prokuratur oraz Policji.

Dotychczas, w swej codziennej praktyce jako adwokat zajmowałem się głównie świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Jednakże po latach wykonywania zawodu skoncentrowałam się na tym, co najbardziej lubię i gdzie zdobyłem najwięcej doświadczenia, czyli prawie karnym, oraz prawie karno- skarbowym. Nadto. konsekwentnie, od lat poszerzam swą wiedzę prawniczą uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych traktujących o prawie karnym i prawie karnym – skarbowym. W tym miejscu z nieukrywaną dumą wskazuję, że wielokrotnie, jako obrońca brałem udział w głośnych sprawach karnych, które to budziły żywe zainteresowanie mediów i opinii publicznej, dzięki czemu, jak sądzę zdobyłem zaufanie wielu moich byłych jak i aktualnych klientów. W spektrum moich szczególnych zainteresowań z zakresu prawa karnego wchodzą te, które dotyczą obrotu substancjami niedozwolonymi (wytwarzanie, posiadanie, handel narkotykami, etc.), wyłudzeń podatku VAT, prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, oszustw, czy też postępowań o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie i wiele, wiele innych.

W imieniu swoim oraz moich współpracowników zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Gliwicach, osoby, którym niezbędna jest pomoc adwokata. Doświadczenia wynikające z przebiegu setek zakończonych postępowań karnych prowadzą mnie do głębokiego przekonania, że każda sprawa jest inna, bo za każdą z nich stoi inny człowiek i jego los, a skoro dotychczas z powodzeniem powierzyło mi go tak wiele osób, to wierzę, że zasady, które wyznaję, a także sposób pracy wzbudziły zaufanie moich klientów.

Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Mecenas Kamila Pławiak ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo - specjalność karnistyczna. Obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych - nr wpisu na listę radców prawnych OP-1456. W ramach pełnomocnictwa substytucyjnego i upoważnienia do obrony obsługuje klientów Kancelarii Adwokackiej adwokata Tomasza Piróg w Gliwicach.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, rodzinnych oraz karnych. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym oraz przestępczości zorganizowanej. Na bieżąco udoskonalona swoją wiedzę prawniczą, aby świadczyć jak najwyższa jakość usług prawniczych, w szczególności z zakresu obrony w procesie karnym tudzież karno skarbowym. W 2022 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego, które były prowadzone w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo rodzinne, zwłaszcza postępowania rozwodowe, o podział majątku wspólnego, jak również postępowania prowadzone na podstawie Konwencji Haskiej dot. uprowadzenia dziecka.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamili Pławiak stale wspólpracuje z Kancelarią Adwokata Tomasza Piróg. W ramach kooperacji obsługuje klientów z zakresu wszystkich usług prawnych oferowanych przez Kancelarię Adwokacką.

radca prawny kamila pławiak z gliwic
radca prawny z gliwic
Magdalena Piotrkowska
RADCA PRAWNY

Absolwentka kierunku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Równolegle ukończyła studia na kierunku Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co zapewniło jej zdobycie wiedzy z zakresu zadań administracji bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa.

W 2021 r. ukończyła studia podyplowe - Prawo rodzinne z elementami psychologii, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia pozwoliły jej doskonalić się w zakresie wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, mediacji, psychologii oraz procedury cywilnej.

Ukończyła aplikację radcowską uzyskując pozytywny wynik z egzaminu zawodowego. W związku z jej aktualnymi zainteresowaniami oferuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz wykonawczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w postępowaniach o rozwód, separację, podział majątku, władzę rodzicielską i kontakty, alimenty, postępowania o nakazanie powrotu dziecka na podstawie Konwencji haskiej, jak również sprawy związane z pochodzeniem dziecka, adopcją, opieką i kuratelą.

Aleksander Gałuszka
APLIKANT RADCOWSKI

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2019 roku broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa spadkowego w katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

W styczniu 2020 roku rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróg w Gliwicach pracuje od lipca 2020 roku. W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego i karnego.

Biegle włada językiem angielskim.

aplikant gliwice
radca prawny z gliwic
Ewelina Kunat-Kaczmarzyk
APLIKANT ADWOKACKI

Absolwentka prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obroniła pracę magisterską pt. ”Umowa zrzeczenia się dziedziczenia” w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierownictwem dr hab. prof. UŚ Wojciecha Klyty. Doświadczenie zawodowe zdobywała od początku studiów prawniczych, wykonując czynności w kancelariach adwokackich oraz radcowskich początkowo jako sekretarz, a następnie jako asystent prawny.

Z Kancelarią Adwokata Tomasza Piróg współpracuje od lutego 2022 r. Interesuje się głównie tematyką prawa spadkowego. W praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego, jak również prawa cywilnego.

Podejmuje się obrony klientów na każdym etapie postępowania karnego i reprezentuje ich przed Prokuraturą, Policją, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Urzędem Skarbowym, Urzędem Celno – Skarbowym, Izbą Administracji Skarbowej oraz przed Sądami na terenie całego kraju. W swojej pracy ceni sobie indywidualne podejście do sprawy oraz możliwość wypracowania odpowiedniego rozwiązania spełniającego oczekiwania klienta.

Od wielu lat pasjonatka gier komputerowych. Pozostały wolny czas spędza na spacerach ze swoimi trzema psami.

adwokat tomasz piróg gliwice
Tomasz Piróg

DOŚWIADCZONY ADWOKAT Z GLIWIC

Dzień dobry, nazywam się Tomasz Piróg, wykonuję zawód adwokata w Gliwicach. Na początku mojej drogi zawodowej, a zatem w trakcie odbywania aplikacji miałem wyjątkową możliwość i szczęście nabyć doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych, a także w sądzie. Wobec tego, gdy już uzyskałem uprawnienia zawodowe i samodzielnie rozpocząłem prowadzić własną kancelarię adwokacką mogłem wykorzystać zdobyte wcześniej kompetencje, wprawę, umiejętności i obycie, a to zarówno z punktu widzenia obrońcy, czy pełnomocnika, w szczególności, co do sposobu działania sądów, prokuratur oraz Policji.

Dotychczas, w swej codziennej praktyce jako adwokat zajmowałem się głównie świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Jednakże po latach wykonywania zawodu skoncentrowałam się na tym, co najbardziej lubię i gdzie zdobyłem najwięcej doświadczenia, czyli prawie karnym, oraz prawie karno- skarbowym. Nadto. konsekwentnie, od lat poszerzam swą wiedzę prawniczą uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych traktujących o prawie karnym i prawie karnym – skarbowym. W tym miejscu z nieukrywaną dumą wskazuję, że wielokrotnie, jako obrońca brałem udział w głośnych sprawach karnych, które to budziły żywe zainteresowanie mediów i opinii publicznej, dzięki czemu, jak sądzę zdobyłem zaufanie wielu moich byłych jak i aktualnych klientów. W spektrum moich szczególnych zainteresowań z zakresu prawa karnego wchodzą te, które dotyczą obrotu substancjami niedozwolonymi (wytwarzanie, posiadanie, handel narkotykami, etc.), wyłudzeń podatku VAT, prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, oszustw, czy też postępowań o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie i wiele, wiele innych.

W imieniu swoim oraz moich współpracowników zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką osoby, którym niezbędna jest pomoc adwokata. Doświadczenia wynikające z przebiegu setek zakończonych postępowań karnych prowadzą mnie do głębokiego przekonania, że każda sprawa jest inna, bo za każdą z nich stoi inny człowiek i jego los, a skoro dotychczas z powodzeniem powierzyło mi go tak wiele osób, to wierzę, że zasady, które wyznaję, a także sposób pracy wzbudziły zaufanie moich klientów.

radca prawny kamila pławiak gliwice
Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Mecenas Kamila Pławiak ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo - specjalność karnistyczna. Obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych - nr wpisu na listę radców prawnych OP-1456. W ramach pełnomocnictwa substytucyjnego i upoważnienia do obrony obsługuje klientów Kancelarii Adwokackiej adwokata Tomasza Piróg w Gliwicach.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, rodzinnych oraz karnych. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym oraz przestępczości zorganizowanej. Na bieżąco udoskonalona swoją wiedzę prawniczą, aby świadczyć jak najwyższa jakość usług prawniczych, w szczególności z zakresu obrony w procesie karnym tudzież karno skarbowym. W 2022 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego, które były prowadzone w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo rodzinne, zwłaszcza postępowania rozwodowe, o podział majątku wspólnego, jak również postępowania prowadzone na podstawie Konwencji Haskiej dot. uprowadzenia dziecka.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamili Pławiak stale wspólpracuje z Kancelarią Adwokata Tomasza Piróg. W ramach kooperacji obsługuje klientów z zakresu wszystkich usług prawnych oferowanych przez Kancelarię Adwokacką.

radca prawny z gliwic
Magdalena Piotrowska
RADCA PRAWNY

Absolwentka kierunku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Równolegle ukończyła studia na kierunku Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co zapewniło jej zdobycie wiedzy z zakresu zadań administracji bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa.

W 2021 r. ukończyła studia podyplowe - Prawo rodzinne z elementami psychologii, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia pozwoliły jej doskonalić się w zakresie wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, mediacji, psychologii oraz procedury cywilnej.

Ukończyła aplikację radcowską uzyskując pozytywny wynik z egzaminu zawodowego. W związku z jej aktualnymi zainteresowaniami oferuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz wykonawczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w postępowaniach o rozwód, separację, podział majątku, władzę rodzicielską i kontakty, alimenty, postępowania o nakazanie powrotu dziecka na podstawie Konwencji haskiej, jak również sprawy związane z pochodzeniem dziecka, adopcją, opieką i kuratelą.

Z pasją i zaangażowaniem przystępuje do każdej z prowadzonych sprawach.

aplikant gliwice
Aleksander Gałuszka
APLIKANT RADCOWSKI

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2019 roku broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa spadkowego w katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

W styczniu 2020 roku rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Kancelarii Adwokackiej w Gliwicach pracuje od lipca 2020 roku. W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego i karnego.

Biegle włada językiem angielskim.

radca prawny z gliwic
Ewelina Kunat-Kaczmarzyk
APLIKANT ADWOKACKI

Absolwentka prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obroniła pracę magisterską pt. ”Umowa zrzeczenia się dziedziczenia” w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierownictwem dr hab. prof. UŚ Wojciecha Klyty. Doświadczenie zawodowe zdobywała od początku studiów prawniczych, wykonując czynności w kancelariach adwokackich oraz radcowskich początkowo jako sekretarz, a następnie jako asystent prawny.

Z Kancelarią Adwokata Tomasza Piróg współpracuje od lutego 2022 r. Interesuje się głównie tematyką prawa spadkowego. W praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego, jak również prawa cywilnego.

Podejmuje się obrony klientów na każdym etapie postępowania karnego i reprezentuje ich przed Prokuraturą, Policją, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Urzędem Skarbowym, Urzędem Celno – Skarbowym, Izbą Administracji Skarbowej oraz przed Sądami na terenie całego kraju. W swojej pracy ceni sobie indywidualne podejście do sprawy oraz możliwość wypracowania odpowiedniego rozwiązania spełniającego oczekiwania klienta..

Od wielu lat pasjonatka gier komputerowych. Pozostały wolny czas spędza na spacerach ze swoimi trzema psami.


Doświadczony Adwokat w Gliwicach

Należy wskazać, iż adwokaci w Gliwicach są oczywiście różni, tak jak inny jest każdy człowiek wykonujący jakikolwiek zawód. Adwokat oraz prawnik powinien specjalizować się w konkretnej dziedzinie lub dziedzinach prawa, ponadto adwokaci mają różne style zachowania na sali sądowej i, co oczywiste ostatecznie z różnym skutkiem reprezentują swoich klientów. Jak wybrać adwokata w Gliwicach, który będzie naszym obrońcą lub pełnomocnikiem?

Cechy dobrego Adwokata:

Kompetencje – podstawową sprawą jest dziedzina prawa, w której specjalizuje się adwokat, albowiem prawo jest niezmiernie rozległym obszarem wiedzy. Zawód ten jest bardzo wymagający, do jego wykonywania nie wystarczy posiadana wiedza teoretyczna, ale konieczne jest też doświadczenie i opanowanie. Aby znaleźć odpowiedniego i doświadczonego adwokata (np. specjalizującego się w sprawach karnych w Gliwicach) – warto rozejrzeć się w Internecie. Doświadczony adwokat będzie miał dobre opinie, zamieści na swojej stronie informacje o swojej działalności, czy też dokonaniach. Reasumując, warto pamiętać o tym, że nie ma adwokata, który zna się na wszystkim, a adwokat, który twierdzi, że jest w stanie poprowadzić każdą sprawę, z całą pewnością nie jest godny zaufania. Ponadto adwokat powinien wiedzieć, że każde jego działanie powinno być ukierunkowane na konkretny cel. Mając takie założenie, będzie on działał w taki sposób, aby doprowadzić do korzystnego dla klienta rozwiązania jego sprawy.

Dyskrecja – wiąże się z tajemnicą zawodową, którą objęty jest adwokat, czyli wszelkie informacje, które wyjawia mu klient, pozostają między nimi na zawsze. Tak buduje się zaufanie, pewność, że adwokat będzie działał wyłącznie na korzyść swojego klienta.

Profesjonalizm – immanentnie ma związek z niezależnością działania adwokata. Nie może on pozostawać pod wpływem osób trzecich, zatem może działać jedynie tylko na korzyść swojego klienta. W dalszej kolejności w wykonywaniu tego zawodu niezbędna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i utrzymywania dobrych relacji oraz empatia, która pozwoli adwokatowi wczuć się w położenie klienta.

Wybór dobrego i doświadczonego Adwokata w sprawach karnych w Gliwicach

Mając powyższe na uwadze, jeżeli Państwo zweryfikują adwokata od spraw karnych w Gliwicach, na podstawie przedstawionych wyżej informacji, zyskujecie niemal pewność, że jest on godny zaufania. Gliwiczanie docenili już przymioty adwokata Tomasza Piróg oraz współpracujących z nim adwokatów w Gliwicach i radców prawnych, tu w szczególności Mecenas Kamili Pławiak, specjalizujących się w szczególności w prawie karnym, prawie karno – skarbowym, prawie karnym wykonawczym oraz prawie rodzinnym. Adwokat Tomasz Piróg i Mecenas Kamila Pławiak od lat świadczą swoje usługi z dużym oddaniem i zaangażowaniem, wykonując swoją pracę z pasją i zdobywając ciągle nowe kwalifikacje, poszerzając swoje kompetencje, o czym przekonać się można choćby w zamieszczonych na stronie artykułach o prowadzonych przez nich sprawach karnych na terenie miasta Gliwice i okolicach.

Prawnik Gliwice

KONTAKT Z NASZĄ KANCELARIĄ ADWOKACKĄ W GLIWICACH

Al. Wojciecha Korfantego 25
44-100 Gliwice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. kom. 791 610 775

tel. kom. 323 074 460

sekretariat@adwokat-gliwice.biz

Dane dodatkowe:
NIP 754-194-40-12

Nr konta bankowego:
IBAN: 50 1140 2017 0000 4602 1301 8021

kod BIC/Swift: BREXPLPWMBK

Nr konta walutowego:
73 1600 1462 1081 9700 8000 0011
kod Swift: PPABPLPKXXX

Al. Wojciecha Korfantego 25
44-100 Gliwice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. kom. 791 610 775

tel. kom. 323 074 460

sekretariat@adwokat-gliwice.biz

Dane dodatkowe:
NIP 754-194-40-12

Nr konta bankowego:
IBAN: 50 1140 2017 0000 4602 1301 8021
kod BIC/Swift: BREXPLPWMBK

Nr konta walutowego:
73 1600 1462 1081 9700 8000 0011
kod Swift: PPABPLPKXXX

 

Adwokat Gliwice - to zespół doświadczonych prawników z Kancelarii Adwokackiej w Gliwicach prowadzonej przez Tomasza Piróga, która specjalizuje się w prawie karnym w Gliwicach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.