Głośne na całą Polskę sprawy karne prowadzone przez adwokata Tomasza Piróg w Kancelarii Adwokackiej w Gliwicach

POZNAJ NAS

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe, cywilne oraz rodzinne. Wieloletnie doświadczenie w głośnych, na całą Polskę, sprawach jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji prawniczych moich oraz mojego zespołu.

adwokat tomasz piróg gliwice
Tomasz Piróg
ADWOKAT

Dzień dobry, nazywam się Tomasz Piróg, wykonuję zawód adwokata w Gliwicach. Na początku mojej drogi zawodowej, a zatem w trakcie odbywania aplikacji miałem wyjątkową możliwość i szczęście nabyć doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych, a także w sądzie. Wobec tego, gdy już uzyskałem uprawnienia zawodowe i samodzielnie rozpocząłem prowadzić własną kancelarię adwokacką mogłem wykorzystać zdobyte wcześniej kompetencje, wprawę, umiejętności i obycie, a to zarówno z punktu widzenia obrońcy, czy pełnomocnika, w szczególności, co do sposobu działania sądów, prokuratur oraz Policji.

Dotychczas, w swej codziennej praktyce jako adwokat zajmowałem się głównie świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Jednakże po latach wykonywania zawodu skoncentrowałam się na tym, co najbardziej lubię i gdzie zdobyłem najwięcej doświadczenia, czyli prawie karnym, oraz prawie karno- skarbowym. Nadto. konsekwentnie, od lat poszerzam swą wiedzę prawniczą uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych traktujących o prawie karnym i prawie karnym – skarbowym. W tym miejscu z nieukrywaną dumą wskazuję, że wielokrotnie, jako obrońca brałem udział w głośnych sprawach karnych, które to budziły żywe zainteresowanie mediów i opinii publicznej, dzięki czemu, jak sądzę zdobyłem zaufanie wielu moich byłych jak i aktualnych klientów. W spektrum moich szczególnych zainteresowań z zakresu prawa karnego wchodzą te, które dotyczą obrotu substancjami niedozwolonymi (wytwarzanie, posiadanie, handel narkotykami, etc.), wyłudzeń podatku VAT, prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, oszustw, czy też postępowań o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie i wiele, wiele innych.

W imieniu swoim oraz moich współpracowników zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką osoby, którym niezbędna jest pomoc adwokata. Doświadczenia wynikające z przebiegu setek zakończonych postępowań karnych prowadzą mnie do głębokiego przekonania, że każda sprawa jest inna, bo za każdą z nich stoi inny człowiek i jego los, a skoro dotychczas z powodzeniem powierzyło mi go tak wiele osób, to wierzę, że zasady, które wyznaję, a także sposób pracy wzbudziły zaufanie moich klientów.

Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Mecenas Kamila Pławiak ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo - specjalność karnistyczna. Obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych - nr wpisu na listę radców prawnych OP-1456. W ramach pełnomocnictwa substytucyjnego i upoważnienia do obrony obsługuje klientów Kancelarii Adwokackiej adwokata Tomasza Piróg w Gliwicach.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, rodzinnych oraz karnych. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym oraz przestępczości zorganizowanej. Na bieżąco udoskonalona swoją wiedzę prawniczą, aby świadczyć jak najwyższa jakość usług prawniczych, w szczególności z zakresu obrony w procesie karnym tudzież karno skarbowym. Obecnie pobiera naukę na studiach podyplomowych z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego, które są prowadzone w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo rodzinne, zwłaszcza postępowania rozwodowe, o podział majątku wspólnego, jak również postępowania prowadzone na podstawie Konwencji Haskiej dot. uprowadzenia dziecka.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamili Pławiak stale wspólpracuje z Kancelarią Adwokata Tomasza Piróg. W ramach kooperacji obsługuje klientów z zakresu wszystkich usług prawnych oferowanych przez Kancelarię Adwokacką.

radca prawny kamila pławiak z gliwic
radca prawny z gliwic
Małgorzata Wiśniewska
RADCA PRAWNY

Absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Gospodarczego. Ukończyła kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobyła zarówno w pracy w kancelarii, jak i współpracując z organami administracji publicznej oraz w obsłudze spółek prawa handlowego.

Z pasją i zaangażowaniem przystępuje do każdej z prowadzonych sprawach. Dążąc do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności na bieżąco uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach.

Aleksander Gałuszka
APLIKANT RADCOWSKI

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2019 roku broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa spadkowego w katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

W styczniu 2020 roku rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróg w Gliwicach pracuje od lipca 2020 roku. W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego i karnego.

Biegle włada językiem angielskim.

aplikant gliwice
radca prawny z gliwic
Magdalena Piotrowska
APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka kierunku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Równolegle ukończyła studia na kierunku Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co zapewniło jej zdobycie wiedzy z zakresu zadań administracji bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa.

W 2021 r. ukończyła studia podyplowe - Prawo rodzinne z elementami psychologii, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia pozwoliły jej doskonalić się w zakresie wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, mediacji, psychologii oraz procedury cywilnej.

Ukończyła aplikację radcowską uzyskując pozytywny wynik z egzaminu zawodowego. W związku z jej aktualnymi zainteresowaniami oferuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz wykonawczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w postępowaniach o rozwód, separację, podział majątku, władzę rodzicielską i kontakty, alimenty, postępowania o nakazanie powrotu dziecka na podstawie Konwencji haskiej, jak również sprawy związane z pochodzeniem dziecka, adopcją, opieką i kuratelą.
Współpracuje z adwokatem Tomaszem Piróg z Gliwic od 2016 roku.

adwokat tomasz piróg gliwice
Tomasz Piróg
ADWOKAT

Dzień dobry, nazywam się Tomasz Piróg, wykonuję zawód adwokata w Gliwicach. Na początku mojej drogi zawodowej, a zatem w trakcie odbywania aplikacji miałem wyjątkową możliwość i szczęście nabyć doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych, a także w sądzie. Wobec tego, gdy już uzyskałem uprawnienia zawodowe i samodzielnie rozpocząłem prowadzić własną kancelarię adwokacką mogłem wykorzystać zdobyte wcześniej kompetencje, wprawę, umiejętności i obycie, a to zarówno z punktu widzenia obrońcy, czy pełnomocnika, w szczególności, co do sposobu działania sądów, prokuratur oraz Policji.

Dotychczas, w swej codziennej praktyce jako adwokat zajmowałem się głównie świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Jednakże po latach wykonywania zawodu skoncentrowałam się na tym, co najbardziej lubię i gdzie zdobyłem najwięcej doświadczenia, czyli prawie karnym, oraz prawie karno- skarbowym. Nadto. konsekwentnie, od lat poszerzam swą wiedzę prawniczą uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych traktujących o prawie karnym i prawie karnym – skarbowym. W tym miejscu z nieukrywaną dumą wskazuję, że wielokrotnie, jako obrońca brałem udział w głośnych sprawach karnych, które to budziły żywe zainteresowanie mediów i opinii publicznej, dzięki czemu, jak sądzę zdobyłem zaufanie wielu moich byłych jak i aktualnych klientów. W spektrum moich szczególnych zainteresowań z zakresu prawa karnego wchodzą te, które dotyczą obrotu substancjami niedozwolonymi (wytwarzanie, posiadanie, handel narkotykami, etc.), wyłudzeń podatku VAT, prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, oszustw, czy też postępowań o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie i wiele, wiele innych.

W imieniu swoim oraz moich współpracowników zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką osoby, którym niezbędna jest pomoc adwokata. Doświadczenia wynikające z przebiegu setek zakończonych postępowań karnych prowadzą mnie do głębokiego przekonania, że każda sprawa jest inna, bo za każdą z nich stoi inny człowiek i jego los, a skoro dotychczas z powodzeniem powierzyło mi go tak wiele osób, to wierzę, że zasady, które wyznaję, a także sposób pracy wzbudziły zaufanie moich klientów.

radca prawny kamila pławiak gliwice
Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Mecenas Kamila Pławiak ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo - specjalność karnistyczna. Obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych - nr wpisu na listę radców prawnych OP-1456. W ramach pełnomocnictwa substytucyjnego i upoważnienia do obrony obsługuje klientów Kancelarii Adwokackiej adwokata Tomasza Piróg w Gliwicach.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, rodzinnych oraz karnych. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym oraz przestępczości zorganizowanej. Na bieżąco udoskonalona swoją wiedzę prawniczą, aby świadczyć jak najwyższa jakość usług prawniczych, w szczególności z zakresu obrony w procesie karnym tudzież karno skarbowym. Obecnie pobiera naukę na studiach podyplomowych z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego, które są prowadzone w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo rodzinne, zwłaszcza postępowania rozwodowe, o podział majątku wspólnego, jak również postępowania prowadzone na podstawie Konwencji Haskiej dot. uprowadzenia dziecka.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamili Pławiak stale wspólpracuje z Kancelarią Adwokata Tomasza Piróg. W ramach kooperacji obsługuje klientów z zakresu wszystkich usług prawnych oferowanych przez Kancelarię Adwokacką.

radca prawny z gliwic
Małgorzata Wiśniewska
RADCA PRAWNY

Absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Gospodarczego. Ukończyła kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobyła zarówno w pracy w kancelarii, jak i współpracując z organami administracji publicznej oraz w obsłudze spółek prawa handlowego.

Z pasją i zaangażowaniem przystępuje do każdej z prowadzonych sprawach. Dążąc do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności na bieżąco uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach.

aplikant gliwice
Aleksander Gałuszka
APLIKANT RADCOWSKI

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2019 roku broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa spadkowego w katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

W styczniu 2020 roku rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Kancelarii Adwokackiej w Gliwicach pracuje od lipca 2020 roku. W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego i karnego.

Biegle włada językiem angielskim.

radca prawny z gliwic
Magdalena Piotrowska
APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka kierunku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Równolegle ukończyła studia na kierunku Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co zapewniło jej zdobycie wiedzy z zakresu zadań administracji bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa.

W 2021 r. ukończyła studia podyplowe - Prawo rodzinne z elementami psychologii, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia pozwoliły jej doskonalić się w zakresie wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, mediacji, psychologii oraz procedury cywilnej.

Ukończyła aplikację radcowską uzyskując pozytywny wynik z egzaminu zawodowego. W związku z jej aktualnymi zainteresowaniami oferuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz wykonawczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w postępowaniach o rozwód, separację, podział majątku, władzę rodzicielską i kontakty, alimenty, postępowania o nakazanie powrotu dziecka na podstawie Konwencji haskiej, jak również sprawy związane z pochodzeniem dziecka, adopcją, opieką i kuratelą.
Współpracuje z adwokatem Tomaszem Piróg z Gliwic od 2016 roku.

KONTAKT Z NASZĄ KANCELARIĄ ADWOKACKĄ

Al. Wojciecha Korfantego 25
44-100 Gliwice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. kom. 791 610 775

sekretariat@adwokat-gliwice.biz

Dane dodatkowe:
NIP 754-194-40-12

Nr konta bankowego:
IBAN: 50 1140 2017 0000 4602 1301 8021

kod BIC/Swift: BREXPLPWMBK

Nr konta walutowego:
73 1600 1462 1081 9700 8000 0011
kod Swift: PPABPLPKXXX

Al. Wojciecha Korfantego 25
44-100 Gliwice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. kom. 791 610 775

sekretariat@adwokat-gliwice.biz

Dane dodatkowe:
NIP 754-194-40-12

Nr konta bankowego:
IBAN: 50 1140 2017 0000 4602 1301 8021
kod BIC/Swift: BREXPLPWMBK

Nr konta walutowego:
73 1600 1462 1081 9700 8000 0011
kod Swift: PPABPLPKXXX

 

Adwokat Gliwice - zespół doświadczonych prawników z Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróg, specjalizuje się w prawie karnym

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.