logo adwokatura

Uregulowania zawarte w Kodeksie Cywilnym to zasadniczo zespół grup norm prawnych, regulujących określoną kategorię stosunków społecznych pomiędzy, co do zasady równymi i samodzielnymi, tj. traktowanymi w taki sam sposób osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, gdzie przedmiotem regulacji są stosunki majątkowe i niemajątkowe. Kodeks Cywilny liczy około 1100 artykułów, dzieli się na księgi, tj. część ogólną, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania oraz spadki. Z powyższego niewątpliwie wynika, iż normy prawa cywilnego są niezwykle obszerne, co za tym idzie niezwykle skomplikowane, regulują tym samym szereg aspektów życia codziennego, przy czym należy mieć wzgląd na fakt, iż przecież niemal każda aktywność człowieka znajduje odbicie w przepisach prawa.

Powyżej jedynie tylko zarysowana materia jawi się jako niezmiernie skomplikowana, zatem, jeżeli jesteś osobą, która na co dzień nie zajmuje się zgłębianiem poszczególnych przepisów prawa cywilnego, tym samym nie posiadasz wiedzy specjalistycznej, to w sposób oczywisty jesteś narażona/narażony na popełnianie błędów, takich jak np. zawarcie niekorzystnej umowy i przegranie pozornie prostego procesu sądowego.

W tym miejscu należy rozważyć współpracę z adwokatem, zaufać jego wiedzy i doświadczeniu, otrzymać niezbędne wsparcie, bowiem przecież często nie wykluczone jest ograniczenie lub nawet też wyeliminowanie niekorzystnych skutków jakie ewentualnie niesie za sobą udział w sądowym procesie cywilnym.

Mając na uwadze powyższe, w zakresie prawa cywilnego Kancelaria oferuje swą pomoc reprezentując klientów w szczególności w sporach sądowych, a to m.in. o zapłatę, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w sprawach wypadków komunikacyjnych, szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym,  w sprawach o ochronę dóbr osobistych, odszkodowań za błędy medyczne, w sprawach dotyczących ochrony własności i posiadania, w sprawach dotyczących współwłasności oraz zniesienia współwłasności, zasiedzenia, służebności, spraw ubezpieczeniowych, w tym w sporach z towarzystwami ubezpieczeń i w szeregu innych.

 

Adwokat Gliwice - to zespół doświadczonych prawników z Kancelarii Adwokackiej w Gliwicach prowadzonej przez Tomasza Piróga, która specjalizuje się w prawie karnym w Gliwicach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.