Fa��szowanie dokumentu.

Fałszowanie dokumentu zgodnie z tym, o czym traktuje art. 270 Kodeksu Karnego występuje w jednej z trzech odmian, tj. podrabianiu, przerabianiu oraz używaniu dokumentu jako autentycznego, który jest podrobiony lub przerobiony. Poza powyższym należy wyróżnić wypełnienie opatrzonego cudzym podpisem blankietu, niezgodnie z wolą i na szkodę osoby, która taki dokument podpisała, albo używanie takiego dokumentu. Znaczenie słowa podrobienie należy rozumieć jako sporządzenie pisma, druku, który ma imitować prawdziwy dokument, ale nim nie jest i nigdy oczywiście nie będzie. Jak chodzi natomiast o znaczenie słowa przerobienie dokumentu to charakteryzuje je bezprawne dokonanie, na prawdziwym, autentycznym dokumencie przekształceń zmieniających jego treść lub znaczenie.

Podkreślenia wymaga fakt, że z odpowiedzialnością karną związaną z fałszywym mamy do czynienia, gdy osoba popełniająca tego rodzaju przestępstwo ma świadomość lub godzi się ze świadomością, że używany przedmiot może być autentyczny, podrobiony lub przerobiony.