Kradzie��, kradzie�� z w��amaniem.

O przestępstwie kradzieży możemy traktować, gdy dochodzi do zabrania, przywłaszczenia cudzej rzeczy bez zgody jej właściciela i bez podstawy. W zależności jednak od wartości rzeczy skradzionej sprawca może odpowiadać jak za przestępstwo albo jak za wykroczenie. Jak chodzi o zabór mienia, to takiego rodzaju przestępstwa dochodzi wówczas, gdy sprawca wyjmuje przedmiot kradzieży spod władztwa osoby uprawnionej i wbrew jej woli. Dla przedmiotowego przestępstwa kradzieży charakterystyczny jest zamiar bezpośredni a zatem jest to cel przywłaszczenia, włączenie skradzionego przedmiotu do swojego majątku. W tym miejscu można jeszcze wyróżnić kolejny rodzaj kradzieży, tzw. kradzieży z włamaniem, która to polega na przełamaniu zabezpieczeń, tak, aby dostać się do pożądanej rzeczy, które miały służyć zabezpieczeniu mienia.

Przestępstwo kradzieży ścigane jest co do zasady z urzędu. Jeśli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, przestępstwo ścigane jest na wniosek.

Co można zrobić, gdy zostałeś ofiarą tego rodzaju przestępstwa? Na pewno właściwie ustalić wartość przedmiotu przestępstwa, czasem warto też skorzystać z pomocy biegłego, który w prawidłowy sposób ustali wartość skradzionych przedmiotów.

Z kolei będąc po drugiej stronie, gdy zostałeś ujęty przez organy ścigania, na pewno warto wykazać skruchę, oddać przedmiot kradzieży i spróbować pojednać się z pokrzywdzonym.

tagi:

kradzież, włamanie, przestępstwo, karne, sąd, wiezienie, adwokat, gliwice