Kto�� Ci grozi��? Obawiasz si�� o swoje zdrowie lub ��ycie?

Groźby karalne, jest to przestępstwo opisane w art. 190 Kodeksu Karnego. Istotą tego przestępstwa jest oddziaływanie na wolność człowieka w sferze psychicznej, czyli grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, a to wówczas, gdy groźba taka wzbudza uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona. Groźba karalna może być wyrażona przez każde zachowanie się sprawcy, czyli na przykład zapowiedź ujawniona w piśmie, groźba słowna, czy też groźba wyrażona gestem albo przez Internet, jeżeli tego rodzaju zachowanie uzewnętrznia w sposób pewny groźbę popełnienia przestępstwa. Jest to przestępstwo ścigane na Twój wniosek, zatem byłoby właściwym dla celów dowodowych, aby udało Ci się nagrać takie groźby, a może są świadkowie takiego zdarzenia?

Tego typu sytuacji na pewno nie należy bagatelizować, zatem podejmij odpowiednie i konkretne działania.

tagi:

groźba karalna, adwokat, gliwice, przestępstwo, karne