Kto�� Ci�� pobi��, albo bra��e�� udzia�� w b��jce?

Zarówno bójka jak i pobicie opisane są w art. 158 Kodeksu Karnego, który to definiuje pobicie jako czynną napaść dwóch lub więcej osób na inną osobę lub osoby, a zatem jest tu opisana sytuacja, w której zasadniczo rozróżnia się podział ról, na napastników i osoby broniące się. Jak chodzi o bójkę to należy tę sytuację opisać jako starcie pomiędzy, co najmniej trzema osobami, które atakują się wzajemnie, a zatem występują zarazem w roli napastników i napadniętych. Przedstawione wyżej rozróżnienie ma kluczowe znaczenie, ponieważ osoby, które zostały pobite nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie nietykalności cielesnej oraz za obrażenia, które zadały napastnikowi, gdyż mogły działać w warunkach obrony koniecznej. Sytuacja kształtuje się inaczej w przypadku uczestnictwa w bójce, ponieważ tam osoby występują w “podwójnej” roli- napastnika i broniącego się, dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest odstąpienie od czynnego udziału w bójce. W tym miejscu można jeszcze wskazać, iż rozwinięcie tego przepisu traktuje także o użyciu w bójce niebezpiecznego narzędzia, a zatem przedmiotów takich na przykład jak nóż, broń palna, czy też inne przedmioty, które można uznać za niebezpieczne, czyli po prostu takie, których użycie może spowodować niebezpieczeństwo wobec drugiego człowieka.

Jako ofiara takiego zdarzenia powinieneś zgłosić się do lekarza, wykonać obdukcję i zgłosić się na Policję.

Czy też może sytuacja wymknęła się spod kontroli i to Ty byłeś inicjatorem bójki lub pobicia, a teraz nie wiesz co zrobić? Zarówno w pierwszej, jak i drugiej sytuacji jesteśmy w stanie Ci pomóc.

tagi:

pobicie, kodeks karny, prawnik, gliwice, sąd, kancelaria adwokacka, bójka