Kto�� zniszczy�� Twoj�� rzecz lub powa��nie j�� uszkodzi��?

Sprawca przestępstwa opisanego w art. 288 kodeksu karnego popełnia je w ten sposób, że dokonuje niszczenia cudzej rzeczy albo poprzez jej uszkodzenie lub zniszczenie, tak że jest całkowicie niezdatna do użytku, celu dla jakiego została stworzona. Przez niszczenie należy rozumieć zniszczenie całkowite lub tak istotne naruszenie substancji materialnej rzeczy, że do używania zgodnie ze swoim przeznaczeniem po prostu się już nie nadaje, natomiast uszkodzenie to takie naruszenie lub uszczuplenie owej substancji materialnej albo takie oddziaływanie na rzecz, które powoduje istotne ograniczenie możliwości jej używania. W tym miejscu można wyróżnić doprowadzenie mienia niezdatnego do użytku poprzez pozbawienie mienia właściwości użytkowych, ale bez naruszenia jego substancji, np. wsypanie piasku do baku w samochodzie.

Jest to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, którym będzie nie tylko właściciel ale także również osoba, która dane mienie wynajmuje lub wydzierżawia. Jeżeli doszło do popełnienia tego rodzaju przestępstwa udając się na Policję zabierz ze sobą rzecz uszkodzoną lub zniszczoną lub na po prostu udokumentuj taki fakt np. w formie zdjęć lub nagrania.

tagi:

niszczenie, przestępstwo, kancelaria adwokacka gliwice, kodeks karny