List ��elazny.

Jesteś osobą, która kilka lat temu wyjechała za granicę? Ciągnie się za Tobą „przeszłość”? Chciałbyś naprawić popełniony w przeszłości błąd, jednakże nie wiesz, czy aktualnie możesz wrócić do kraju? Tego typu problemy prędzej, czy później wracają, dlatego też należy zmierzyć się z ich rozwiązaniem, a to w taki sposób, aby nie było już zbyt późno na zastosowanie niektórych instytucji prawnych. I tak art. 281 Kodeksu Postępowania Karnego reguluje instytucję tzw. listu żelaznego. Wydaje go sąd okręgowy, ów list to swego rodzaju gwarancja polegająca na tym, że do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przygotowawczego, lub sadowego, podejrzany lub oskarżony będzie odpowiadał z powszechnie to ujmując - wolnej stopy. Aby sąd wydał tego rodzaju list należy spełnić klika konkretnych warunków, tj. podejrzany lub oskarżony będzie stawiał na wezwanie w ściśle określonym terminie, nie będzie się wydalał bez pozwolenia ze wskazanego miejsca pobytu w kraju, nie będzie nakłaniał innych osób do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień. Poza powyższym wydanie listu żelaznego może zostać uzależnione od dokonania wpłaty poręczenia majątkowego.

Jeżeli podejrzany lub oskarżony nie będzie spełniał opisanych wyżej warunków list żelazny zostanie odwołany, a wpłacone poręczenie majątkowe przepadnie. Co istotne z instytucji listu żelaznego nie mogą skorzystać osoby wcześniej skazane lub poszukiwane w celu wykonania kary.

tagi:

list żelazny, adwokat gliwice, prawo karne, kodeks karny