Prowadzi��e�� samoch��d pod wp��ywem alkoholu lub ��rodkach odurzaj��cych?

Kodeks karny w art. 178 a przewiduje karę za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub środka odurzającego, zarówno w ruchu lądowym, jak i wodnym lub powietrznym. Zatem należy zwrócić uwagę, iż nie chodzi tu tylko i wyłącznie o samochód, ale i o inne pojazdy mechaniczne, jednak pod warunkiem że taki pojazd mechaniczny porusza się po drodze publicznej lub strefie zamieszkania.

W tym miejscu należy wskazać, iż rozróżnia się stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości, gdzie zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Mając na uwadze powyższe zachodzi pytanie, jak należy postąpić skoro już jechałeś “po pijaku” lub pod wpływem środka odurzającego i zatrzymała Cię Policja? Z całą pewnością staraj się zachować spokój i nie pogarszać swojej i tak trudnej sytuacji kłócąc się z policjantami. Jeżeli wiesz, że po prostu nie wypiłeś dużo, może zdarzyć się tak, że zbadanie zawartości alkoholu w Twoim organizmie będzie korzystniejsze poprzez wykonanie badania krwi, jest to zarazem szansa, że czas do wykonania takiego badania spowoduje, że zamiast przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości popełniasz jedynie tylko wykroczenie prowadzenia pojazdu po użyciu. W sytuacji, gdy zdajesz sobie sprawę, iż w sposób oczywisty tego rodzaju postępowania nie może pomóc, bowiem bo poziom alkoholu zawarty w Twojej krwi będzie zakwalifikowany jako stan nietrzeźwości, wówczas miej wpływ na treść protokołu sporządzonego przez Policję, a zatem gdzie zostałeś zatrzymany, jakim sprzętem był dokonywany pomiar alkoholu, czy były zachowane co najmniej 15 minutowe przerwy w tych odczytach, itp. Zwykle dzieje się tak, że na późniejszym etapie, tj. w postępowaniu przygotowawczym zostanie Ci zaproponowane dobrowolne poddanie się karze, jednak należy do tego podejść z niezwykłą uwagą, gdyż to oznacza, że i tak zostaniesz skazany w postępowaniu karnym.

W przypadku prowadzenia pojazdu w stanu nietrzeźwości masz także prawo wystąpić o warunkowe umorzenie postępowania karnego, dzięki czemu zachowasz status osoby niekaranej.

Kontakt z nami pomoże Ci w podjęciu decyzji, a jak zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie/akt oskarżenia, pomożemy Ci uzyskać dla Ciebie jak najkorzystniejsze rozwiązanie całej sprawy.

tagi:

prowadzenie po alkoholu, prowadzenie po narkotykach, adwokat gliwice, kara pozbawienia wolności, prawnik gliwice