Uczestniczy��e�� w wypadku w komunikacji, jeste�� jego sprawc��, a mo��e ucierpia��e�� podczas takiego wypadku?

Wypadek w komunikacji zgodnie z tym o czy traktuje art. 177 kodeksu karnego, jest to takie zachowanie się sprawcy, które polega na spowodowaniu wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, bowiem naruszyła, chociażby niecelowo i niespecjalnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym. Pojęcie tych zasad to nic innego jak wskazania wynikające ze wskazań praktyki zasad bezpieczeństwa, czyli doświadczenia życiowego, a to np. zasada rozważnego i ostrożnego prowadzenia pojazdu przy bezpiecznej prędkości.

W zależności od skutków tego wypadku sprawca może spodziewać się różnych kar, dlatego jako ofiara, czy tez tylko uczestnik takiego wypadku istotnym jest, aby poddać się obdukcji i zgromadzić pełną dokumentację medyczną dotyczącą wyżej wymienionego zdarzenia. Poza powyższym bezwzględnie należy zawiadomić Policję, ponieważ niezbędnym może okazać się protokół z takiego zdarzenia.

Jeżeli to jednak Ty byłeś sprawcą takiego wypadku, to koniecznie zadbaj o materiał dowodowy, który na pewno okaże się konieczny w sprawie karnej, tj. wykonaj dokumentację fotograficzną z miejsca wypadku, zadbaj o adresy lub kontakt do świadków wypadku., Najważniejsze to nie dać sobie od samego początku wmówić, że to Twoja wina, dlatego absolutnie nie podpisuj niczego co mogłoby wskazywać Ciebie jako sprawcę, np. mandatu karnego. W kwestii pomocy w takiej sprawie zapraszam do mojej kancelarii adwokackiej.

tagi:

wypadek, adwokat gliwice, kodeks karny, sprawca