Zorganizowana grupa i zwi��zek przest��pczy.

Przestępstwo spenalizowane w art. 258 kk polega na braniu udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Jeżeli grupa lub związek ma charakter zbrojny, to oczywiście wówczas należy się liczyć z zaostrzoną odpowiedzialnością, tu w szczególności osoba, która grupę lub związek zakłada bądź nimi kieruje. W tym miejscu należy wskazać, iż powszechnie przyjmuje się, iż „grupa” to co najmniej trzy osoby. W istocie, nie jest konieczne ustalenie jakiegoś konkretnego składu, czy kształtu grupy, jednakże podstawą jest wymiar zorganizowania, a w szczególności przywództwa. Co dalej istotne, jeżeli dana osoba nie wie, że jakaś grupa istnieje, to oczywiście nie można do niej przynależeć, o czym w praktyce organy ścigania często „zapominają”. Idąc dalej, zarzut z art. 258 kk można natomiast postawić osobie, która nie popełniła żadnego przestępnego czynu, a jedynie tylko okazała zamiar przystąpienia do grupy, co istotne takiej osobie można nawet postawić zarzut udziału w grupie o charakterze zbrojnym, gdy tylko jedynie wie i aprobuje, że inni członkowie grupy operują bronią. Co ważne opisywane przestępstwo można popełnić tylko umyślnie, natomiast o sytuacji kierowania grupą można mówić, wówczas, gdy jedna lub kilka osób po prostu posiada zwierzchnictwo w powierzaniu innym osobom poleceń.

Jestem adwokatem z dużym doświadczeniem w sprawach karnych. Oferuję swoją pomoc w takich sytuacjach, dlatego zachęcam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką.

tagi:

kodeks karny, kancelaria adwokacka gliwice, przestępstwo