Przerwa w wykonaniu kary.

Jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste, to jedną z form wstrzymania wykonania kary jest przerwa w jej wykonaniu. Tego rodzaju instytucję może zastosować sąd penitencjarny, przy czym taka decyzja za każdym razem podejmowana jest indywidualne w stosunku do każdego skazanego, zatem nie sposób wymienić wszystkich sytuacji pozwalających na ocenę przemawiającą za udzieleniem skazanemu przerwy w wykonaniu kary. Można w tym miejscu wskazać przykładowo na tego rodzaju przesłanki, jak: odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności odbiera jego najbliższym jakichkolwiek źródła utrzymania czy wsparcia, szeroko pojęta edukacja skazanego, praca zawodowa, czy też ciężka choroba, która uniemożliwia wykonywanie kary. Idąc dalej sąd przy ocenie wniosku skazanego o udzielenie przerwy w wykonaniu kary może mieć na względzie takie dowody, jak wywiad środowiskowy, dane z akt sprawy karnej, opinię zakładu karnego oraz oczywiście cel, któremu ma służyć przerwa w odbywaniu kary. W tym miejscu należy także wskazać, iż przerwa w wykonaniu kary może być udzielona do jednego roku. Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata jestem do dyspozycji.

tagi:

wykonanie kary, adwokat gliwice, przerwa w wykonaniu kary