Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla si�� od p��acenia aliment��w?

W praktyce zobowiązanie alimentacyjne ustala się na drodze cywilnego postępowania sądowego. W przypadku jednak, gdy jeden z rodziców nie realizuje tak ustalonego obowiązku, to na podstawie art. 209 kodeksu karnego może dojść wymierzenia mu kary w postępowaniu karnym. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy sprawca nie dostarcza tych środków wcale, ale również wówczas, gdy dostarcza je w zaniżonej wysokości niż ta, która wynika z orzeczenia sądu. Istotnym jest, aby tego rodzaju zachowanie miało miejsce wielokrotnie, nie krócej jednak jak przez kolejne trzy miesiące. W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na dodatkową okoliczność, to jest, że nie można ograniczać zaspokojenia potrzeb dziecka jedynie do jego potrzeb w postaci wyżywienia, zamieszkania, kształcenia, czy też leczenia. Gdy dziecko wymaga na przykład także korepetycji, ponieważ po prostu nie radzi sobie w szkole, to jest to także potrzeba podstawowa. Podobnie należy potraktować koszty rehabilitacji i leczenia.

Zatem, aby wypełnić znamiona przedmiotowego czynu wystarczy narażenie na niezaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, przy czym to niebezpieczeństwo musi być realne.

Wyżej opisane przestępstwo następuje na wniosek pokrzywdzonego, który należy może złożyć na Policji lub w prokuraturze. Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata zapraszam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką z Gliwic.