Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Istnieje oczywiście możliwość obalenia tego domniemania. Jak chodzi o dzieci zrodzone z związku pozamałżeńskiego ustalenie pochodzenia dziecka następuje poprzez uznanie ojcostwa dziecka przez mężczyznę, od którego ono pochodzi lub poprzez sądowe ustalenie ojcostwa. Matką dziecka jest ta kobieta, która je urodziła. Mając na uwadze powyższe, w zależności od sytuacji faktycznej, w jakiej istnieje małżeństwo, mąż lub były mąż matki dziecka jest uznawany za ojca dziecka swojej żony, a to tak długo dopóty nie zapadnie prawomocny wyrok zaprzeczający jego ojcostwo. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż obowiązuje termin na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, to jest mąż matki dziecka ma sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu przez żonę dziecka, nie później niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, natomiast matka ma sześć miesięcy od urodzenia dziecka. Nawet samo dziecko może wystąpić z takim powództwem, jednak dopiero po osiągnięciu pełnoletniości, nie później jednak niż przed upływem trzech lat od tej daty. Ustalenie bądź też zaprzeczenie ojcostwa jest o tyle istotne, gdyż ma wpływ na wiele innych aspektów życia dziecka, np. alimenty, więc warto zadbać o jego dobro już teraz.

tagi:

ustalenie ojcostwa, adwokat gliwice, sąd rodzinny, rozwód, mąż żona, kodeks cywilny