W��adza rodzicielska.

Gdy mowa o władzy rodzicielskiej to należy zwrócić uwagę, iż obejmuje ona pieczę nad dzieckiem, pieczę nad majątkiem dziecka oraz prawo do jego wychowania, a to z poszanowaniem jego godności i praw. Natomiast przez pieczę należy rozumieć w szczególności wychowanie dziecka, kierowanie dzieckiem, zapewnienie dziecku odpowiednich warunków bytowych oraz troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.

Rodzice lub opiekunowie prawni co do zasady są samodzielni w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, natomiast ustanie władzy rodzicielskiej następuje z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości i w wypadkach śmierci rodziców lub samego dziecka. Gdy zachodzi przypadek trwałej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie władzy rodzicielskiej, nadużywania jej przez rodziców, zaniedbywania przez rodziców podstawowych obowiązków wobec dziecka, a to w rażący sposób albo w taki, że rodzice trwale nie interesują się dzieckiem można pozbawić ich władzy rodzicielskiej przez sąd rodzinny. Wskazane sytuacje mogą odnosić także tylko i wyłącznie do jednego rodzica.

W tym miejscu można podkreślić, iż obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka jest niezależny od władzy rodzicielskiej, zatem nawet rodzic jej pozbawiony jest dalej zobowiązany do łożenia na rzecz utrzymania dziecka.

Jako prawnik mogę być pomocny w takiej sprawie, dlatego zapraszam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką.